Bevezetés

Szlovákia és Magyarország természeti erőforrásai között az erdők kiemelt helyet foglalnak el. Gazdasági, közjóléti, turisztikai és természetvé- delmi jelentőségük egyaránt fontos. Erdeink természetessége, ellenálló és széndioxid megkötő képessége a klímaváltozással összefüggésben különös hangsúlyt kapott.

Az erdők közcélú értékeinek növelése része az Európai Unió programjának. Ezt példázza a „Határon átnyúló együttműködési program Magyarország – Szlovákia 2007- 2013" negyedik felhívása. A szlovák és a magyar állami erdőket kezelő erdőgazdaságok – a LESY SR. állami cég és az Ipoly Erdő Zrt. - a közérdek szolgálatára fogtak össze közös pályázataikkal.

A szoros együttműködés ismét si- kerrel járt, a HUSK/1101/2.2.1/0354 sz., „Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon” című projekt immár a harmadik, az erdészek határon átnyúló összefogásával elnyert pályázataink sorában.

A projekt megvalósításával kedvező hatást kívánunk gyakorolni az erdők természetességi állapotára. Az ütemezetten végrehajtott feladatok egyes erdőállományok természetközeli megújítását, az agresszíven terjedő, idegenhonos fafajok visszazorítását, az őshonos életközösségek helyét mozaikosan elfoglaló állományaik visszaalakítását fogják megcélozni. Az erdőtalajt és a magas természeti értékű állományokat egyaránt kímélő fahasználati technológiákat alkalmazunk, ezek fontos segítője a munkába állítani tervezett, különleges csúszdapálya.

A tevékenységek és az eredmények közzétételével, erősíteni akarjuk a közvélemény bizalmát az erdőkért és a közcélokért minden tekintetben felelősséget vállalni tudó erdészek irányában. Láttatni kívánjuk azt az erőt és többletértéket, amit egy szakszerűen előkészített és összefogott nemzetközi együttműködés mutat. Ennek érdekében több fórumon adunk részletes tájékoztatást, szakembereknek és érdeklődőknek egyaránt.

Bízunk abban, hogy a jelen kiadványunk és a projekt megnyitó konferenciája méltóképpen bemutatja a közös munkálkodásunkkal kitűzött céljainkat és jó alapot ad a későbbi tevékenységek, majd az eredmények értékeléséhez.

A projektért felelős Munkatársaim és szlovák Partnerünk nevében, tisztelettel:
Kiss László
Vezérigazgató, Ipoly Erdő zRt.

 

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek újabb találkozója

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek újabb találkozója a “Közösen a természetes erdőkért a Börzsö...

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek értékelték a HUSK pályázat megvalósítását

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek értékelték a “Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a C...