"Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine."

V prírodných zdrojoch Slovenska a Maďarska zohrávajú lesy prioritnú pozíciu. Ich hospodársky, verejný, turistický a prírodný význam je rovnako dôležitý. Prirodzenosť našich lesov, ich odolnosť a schopnosť viazať oxid uhličitý dostali zvláštny dôraz v súvislosti so zmenou klímy.