Projektről

A LESY Slovenskej republiky, štátny podnik /állami vállalat/ és az IPOLY ERDŐ Zrt. partnerek határon átnyúló együttműködése 2010- ben elkezdődött a "Vadászati és erdészeti klaszter a fenntartható határon átnyúló fejlesztés támogatására" c. projekt előkészületeivel. Jelenleg a HUSK program keretében az IPOLY ERDő Zrt., és a LESY SR. részvételével összesen négy szlovák-magyar közös projekt végrehajtása zajlik.

A határ menti régió általánosan megfogalmazható stratégiai célja, hogy a minőség elvein nyugvó, élhető, az itt élők számára egészséges, lakó és munkakörnyezetet biztosító, ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokat gazdasági, környezeti- természeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítő térség legyen. A régió egyik kiemelt feladata, hogy élhető környezeti állapotokat tartson fenn, ezért van nagy jelentősége a természeti- és épített környezet védelmének és fejlesztésének. A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík erdőterületei számos védett, fokozottan védett vagy épp Vörös Könyves magas természetvédelmi értékű faj számára jelentenek élőhelyet. Eredményes védelmük, hosszú távú fennmaradásuk az élőhelyek természetvédelmi rehabilitációjával és megőrzésre tett tevékenységekkel képzelhető el. Ez összhangban van a terület Nemzeti Parkjának és Tájvédelmi Körzetének stratégiájával is. Az élőhelyvédelmi intézkedések jelentős részét az adott területre érvényes körzeti erdőtervek (melyek az állami erdőgazdálkodók számára a 10 éves üzemtervként is szolgálnak) előírják. Esetenként erdőrészlet szinten rendelkezik az erdőterv, konkrét célállományok meghatározásával, más esetekben általánosabban, nagyobb léptékben és választási lehetőséget biztosítva szabályozza a gazdálkodást. Elsődleges célja mindkét erdőgazdaságnak, hogy tartamosan biztosítsa az erdei ökoszisztémát az adott térségben az ökológiai stabilitáson keresztül. Elsősorban a talaj tulajdonságainak és az erdei ökoszisztémák szerkezetének és dinamikájának a megóvása, tehát az erdő tartamos funkcióinak a teljesítése. Azokban a térségekben, ahol az ökológiai stabilitás a természeti katasztrófák és egyéb külső hatások következtében gyengült, ott a cél mielőbb természetközeli állapotba hozni ezen erdőállományokat. A projekt illeszkedik mind az IPOLY ERDő Zrt., mind a LESY SR. stratégiájához is.

Mindkét erdőgazdálkodónál a természetes erdőfelújítások aránya magas. Nagy hangsúlyt helyeznek a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódokra. A partnerek által alkalmazott természetközeli technológiák hatékonyan szolgálják az EU Natura 2000 területeken érvényesíteni kívánt irányelveit.

A partnerek jelen projekt közös végrehajtásában a határ mindkét oldalán megoldandó környezeti problémára, azaz a leromlott állapotú és szerkezetű erdők átalakítására, az invazív növények visszaszorítására koncentráltak.

A projekt célja a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík egyes természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása (állagmegőrzése) erdőszerkezet átalakításával, invazív növények visszaszorításával. Természetvédelmi és NATURA 2000 területeken folytatott, természetközeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés. A partnerek a projekt keretében stabilizálni kívánják a veszélyeztetett homogén és egykorú erdőket és részben átalakítani őshonos, több fafajból álló, heterogén erdőállományokra. A projekt szakmai tartalma olyan erdőművelési munkák és erdővédelmi intézkedések megvalósítása, amely eredményeképpen az erdő tartamosan tudja betölteni a társadalom által igényelt gazdasági, védelmi és rekreációs szerepét.

A tervezett projekt Magyarországon a Közép-Magyarország és az Észak-Magyarország Régióban, azon belül Pest és Nógrád Megyében, Szlovákiában a Besztercebányai és a Nyitra megyei régióban valósul meg.

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek újabb találkozója

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek újabb találkozója a “Közösen a természetes erdőkért a Börzsö...

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek értékelték a HUSK pályázat megvalósítását

Szlovák és magyar erdészeti szakemberek értékelték a “Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a C...